KOŚCIÓŁ, KTÓRY GROMADZI SIĘ W DOMU

Konferencja naukowa w ramach obchodów 10-lecia INOR KUL

2-3 grudnia 2008 roku KOŚCIÓŁ, KTÓRY GROMADZI SIĘ W DOMU

 

 

WTOREK, 2 GRUDNIA 2008 R.

 

Pierwsza sesja: Kościół domowy? 

10.00 Powitanie        

        Wprowadzenie

10.30 Geneza i rozumienie pojęcia „Kościół Domowy” – ks. prof. dr hab. Stanisław LONGOSZ

11.00 Rodzina jako dom i szkoła komunii– dr Monika WALUŚ

11.30 kawa

12.00 Dyskusja: Problem eklezjalności rodziny i jej uwarunkowania

            Moderator: ks. dr hab. Andrzej CZAJA, prof. KUL

Udział: dr hab. Leonard GÓRKA SVD, prof. KUL, ks. dr hab. Stanisław LONGOSZ, prof. KUL,

dr Monika WALUŚ, dr Michał WYROSTKIEWICZ

13.30 obiad

 

Druga sesja: Rodzina jako wspólnota zbawienia 

14.30 Rodzina wspólnota wiary i łaski – ks. dr Antoni NADBRZEŻNY

15.00 Rodzina wspólnota ewangelizacji i służby – ks. dr Mirosław BRZEZIŃSKI

15.30 Dyskusja wokół treści wykładów – Moderator: dr Małgorzata WYŻLIC

16.00 kawa

16.30 Forum świadectw: O doświadczeniu zbawienia w rodzinie

Moderator: dr Wioleta Szymczak

Udział: Irena i Marek KORYCIŃSCY (Civitas Christiana), Ola i Tadeusz JAKUBCZYKOWIE,

Monika i Jarosław Kowalczykowie (Wspólnota Galilea), Dorota i Krzysztof  WÓJCIKOWSCY (Neokatechumenat)

 

ŚRODA, 3 GRUDNIA 2008 R.

 

Trzecia sesja: Hierarchiczność we wspólnocie rodzinnej       

  9.30 Analiza historycznego rozwoju myśli – dr Małgorzata WYŻLIC

10.00Interpretacja podstaw biblijnych – dr Ewa ZAJĄC

10.30 kawa

11.00 Dyskusja wokół treści wykładów – Moderator: ks. dr Włodzimierz WIECZOREK

12.15 Msza św. w kościele akademickim KUL – przewodniczy ks. dr hab. Andrzej CZAJA, prof. KUL

13.30 obiad

 

Czwarta sesja: Codzienność Kościoła domowego

14.30 Relacje w Kościele domowym – ks. dr Paweł LANDWÓJTOWICZ

15.00 Funkcje i role w Kościele Domowym – dr Alicja KALUS

15.30 kawa

16.00 Dyskusja na zakończenie konferencji

           Moderator:dr Małgorzata WYŻLIC

Udział: dr Alicja KALUS, ks. dr Paweł LANDWÓJTOWICZ, ...

 

Zaprasza: Katedra Teologii Rodziny KUL

COLLEGIUM JANA PAWŁA II, C-1031

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2016, godz. 15:08 - Leszek Wojtowicz