Spis treści

Streszczenia

 

Spis treści

 

  

Artykuły

 

Maciej Hułas: Od moralności ideologicznego tygla do autonomii moralnej. Niektóre aspekty transformacji moralności społeczeństwa polskiego [pdf]
Jochen Ostheimer: Ład społeczny. Zasada pomocniczości i jej znaczenie dla społeczeństwa obywatelskiego [pdf]
Agnieszka Zduniak: Socjalizacja w kontekście nowoczesnego społeczeństwa [pdf]
Monica Martinelli: The role of religion within and beyond the contemporary imaginary. A possible perspective [pdf]

 

  

  

Sprawozdania i recenzje

 

Ks. Maciej Hułas: Sprawozdanie z konferencji: „Religia w przestrzeni publicznej” [pdf]
Katarzyna Jędrych, Justyna Filipiuk, Łukasz Ilczuk: Sprawozdanie z konferencji „Dni Innowacji” inaugurującej działalność Koła Innowacji – transferu wiedzy do biznesu KUL (23–24 kwietnia 2013) [pdf]
Ks. Janusz Mariański, rec.: Duchowość religijna jako droga wewnętrznego doskonalenia współczesnego człowieka zachodniego chrześcijaństwa. Konteksty antropologiczne i socjologiczne, red. Józef Baniak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 389. [pdf]
Paweł Prüfer, rec.: Janusz Mariański, Kościół katolicki w Polsce w przestrzeni życia publicznego. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 385. [pdf]

 

 

 

Z życia Uniwersytetu

 

Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (kwiecień–lipiec 2012) [pdf]

 

 

  

  

 

Streszczenia

 

From the morality of a melting pot toward moral autonomy. Some aspects of morality transition in Polish society

 

The moral condition of groups and communities may vary according to miscellaneous factors. Notwithstanding the ability to distinguish between evil and good is an innate trait of every human being, moral consciousness and sensitivity are influenced considerably by political circumstances, economic situation, standards of living and the scope in which human rights and civil entitlements are guaranteed. Polish society may be an instance of changes that occurred in the area of moral orientations during the last few decades. Those changes revolved around the historical moment of systemic transition in 1989, that had generally launched an ongoing processes of liberalization and democratization, which increased individualization in many areas of ordinary peoples’ lives. Empirical research on morality conducted on selected groups of Poles before and after the transition may be interpreted as a change in which “collective” morality - contextually determined and commonly assumed pattern of behavior adopted by people in PRL - was transformed into a more individual morality. The current condition of a liberal state boosts social awareness and creates better circumstances for moral orientations converting them into more autonomous options of individual will.

 

Keywords: morality, autonomy, systemic transition, responsibility

 

 

Social order. The principal of subsidiatry and its relevance to civil society

 

It can be counted as one of the most remarkable features of civil society that it allows for the liberal self-organisation of the public sphere. The principle of subsidiarity can serve as a normative guideline for the design of this sphere, demanding the principle protection of and specific assistance for smaller social associations. The principle of subsidiarity itself, however, demands closer interpretation. The following paper aims at analysing how prevalent theories understand the principle, in order to allow for a more thorough discussion of its role in civil society discourse.

 

Keywords: subsidiarity, theological social ethics, social theory, civil society, public sphere, social principles.

 

 

Sozialisation im kontext der modernen gesellschaft

 

Das Thema des Artikels sind die Sozialisationsprozesse in der modernen Gesellschaft, die unter den veränderten sozialen und kulturellen Bedingungen Formen annehmen, die sich von den traditionellen Sozialisationsmodellen unterscheiden. Zunehmende Schwierigkeiten mit der Tradierung von kulturellen Werten und Normen machen die Suche nach neuen Erziehungs- und Sozialisationsformen notwendig, die den neuen Bedürfnissen des modernen Menschen entsprechen. Die Autorin analysiert verschiedene Formen der Sozialisationseinflüsse und die Ursachen der Ineffizienz vieler Erziehungsmaßnahmen, die im Bereich der Familie, der Bildung und der Religion getroffen werden. Besondere Aufmerksamkeit widmet sie den emotionalen Faktoren im Erziehungsprozess, die für die erfolgreiche Wertetradierung oft entscheidend sind.

Schlüsselwörter: Sozialisation, Erziehung, Werte, moderne Gesellschaft

 

 

Rola religii we współczesnym wyobrażeniu i poza nim. Możliwe ujęcie

 

Współczesność konfrontuje nas z perspektywą życia w epoce sekularnej. Mimo tego, religia jak dotąd nie zanikła. Potrzeba egzystencjalnego kierunku i znaczenia powraca jako problem kluczowy u wielu z nas, zwłaszcza w społeczeństwach rozwiniętego Zachodu, które zdołały wykreować rzeczywistość opartą na technicznym i nihilistycznym wyobrażeniu, które definiuje szersze konteksty relacji i działań społecznych. Co więcej, wyobrażenie to jest podstawą obecnego kryzysu w jego wielu aspektach. Niniejszy artykuł jest próbą ukazania roli religii we współczesnej strukturze społeczno-kulturowej, roli jaką religia jest w stanie odegrać ważny czynnik przeciwstawny zdolny generować antidotum na niekorzystne wpływy, którym jesteśmy poddawani.

 

Keywords: contemporary capitalism, freedom, religion, public sphere

 

 

Students value systems on the base of studies in four countries

 

Students values studies have been conducted in four countries using Schwatz’s theory. The results suggests that the most important value of young people in every country is benevolence the least important tradition. No association has been discover between religiosity and value systems. About half of students from Asia declares that are not religious, but they values hierarchy is not different significantly from values hierarchy students from Europe.

Keywords: human value systems, Schwartz’s theory, students religiosity

 

 

 

 

 

Autor: Robert Kryński
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2016, godz. 11:42 - Robert Kryński