Spis treści

Streszczenia

 

Spis treści

 

 

Artykuły

 

Katarzyna Anna Dejnek: Nieprzemijający urok Kresów, czyli XVII-wieczna Ukraina w powieści fantastyczno-historycznej Jacka Komudy Wilcze gniazdo [pdf]

Małgorzata Medecka: Zakazane/zapomniane pogranicza kultur w powieści kryminalnej i apokryfie rodzinnym [pdf]

Ewelina Bańka: Yaqui Cultural Continuance in the U.S.-Mexico Borderlands: Leslie Marmon Silko’s Almanac of the Dead [pdf]

Themistoklis Papadopoulos: Les frontieres linguistiques et culturelles entre la Grece et la Turquie [pdf]

Katarzyna Cieplińska: The Knotted Cord Jerzego Pietrkiewicza na tle brytyjskiej powieści katolickiej [pdf]

 

  

  

Sprawozdania i recenzje

 

Ks. Janusz Mariański, rec.: Urszula Swadźba, Wartości – pracy, rodziny i religii – ciągłość i zmiana. Socjologiczne studium społeczności śląskich, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, 452 s. [pdf]

Ks. Robert Puzia CM, rec.: Tomasz Pawlikowski, Filozofia teoretyczna ks. Aleksandra Usowicza, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, [2012], 182 s. + 16 s. zdjęć [pdf]

Katarzyna Stępień: O dziejach rozwoju nauki prawa naturalnego, rec.: Javier Hervada, Historia prawa naturalnego, tłum. A. Dorabialska, Kraków: „Petrus”, 2013, 271 s. [pdf]

Paulina Sulenta, rec.: Michał Paluch OP, Dlaczego Tomasz, Warszawa: Instytut Tomistyczny, 2012, 259 s. [pdf]

 

 

 

 

Streszczenia

 

The everlasting charm of the 17th century Borderlands, or the 17th century Ukraine in the historical fantasy novel Wolves’ nest by Jacek Komuda

 

The article presents Borderlands’ thread in the historical fantasy novelWolves’ nest by Jacek Komuda. It focuses on showing the awareness of the border, where the protagonists live. The article starts with a short presentation of the author’s profile and his literary achievements. Next, basic information about the theme of Borderlands in Polish literature and the source of their attractiveness and popularity is discussed. The main part of the article is the analysis of Borderlands’ threads in the novel along with the presentation of the 17th century Ukraine, their citizens as well as their culture and customs. It delivers detailed information about the image of Ukraine and the cultural awareness of its habitants constructed by Komuda.

 

Keywords: 17th century, Jacek Komuda, Borderlands in literature, Eastern Borderlands, Borderlands’ culture, historical fantasy novel, The Republic of Poland, Ukraine, Wolves’ nest

 

 

Забытые/запрещенные места на стыке культур в детективе и семейном апокрифе

 

Статья описывает способ представления мест таких, как Гданск, Вроцлав или Львов в цикле и в серии романов (на примере детективов М. Краевского и семейных апокрифов С. Хвина). Эти произведения показывают забытый и запрещеный до 1989 г. мультикультурализм этих мест. Соединяет романы замысел напоминания прошлого описываных городов, их запрещеного мультикультурализма, отличяет способ реализации темы (реконструкция древней реальности у М. Краевского, мифологизации прошлого в романах С. Хвина).

 

Ключевые слова: Детектив, семейный апокриф, цикл романов, серия романов

 

 

Kulturowe przetrwanie Indian Yaqui na pograniczu meksykańsko-amerykańskim w powieści Leslie Marmon Silko Almanac of the dead

 

Artykuł analizuje proces budowania tożsamości i zachowania integralności kulturowej Indian Yaqui na pograniczu amerykańsko-meksykańskim w powieści Leslie Marmon Silko Almanac of the dead. Odwołując się do mitologii obu Ameryk, Silko tworzy opowieść o upadku cywilizacji Zachodu oraz kulturowym odrodzeniu plemion indiańskich zamieszkujących kontynent północnoamerykański. Ukazana w powieści panindiańska rewolta przeciw dominacji Zachodu na ziemiach tubylczych ma na celu przywrócenie wartości indiańskich oraz afirmację kulturowego przetrwania plemiennego świata. Pogranicze amerykańsko-meksykańskie stanowi centrum plemiennej rewolucji przedstawionej przez Silko. Granica dzieląca oba kraje staje się symbolem geopolitycznej i kulturowej hegemonii Zachodu dobiegającej końca w obu Amerykach. Obraz walki Indian Yaqui o zachowanie integralności plemiennej na terenie pogranicza obu krajów podkreśla dynamiczny i adaptacyjny charakter plemiennych kultur. Jest to także symboliczne ukazanie zmagań narodów indiańskich na kontynencie
północnoamerykańskim o prawa do ziem przodków, do samostanowienia o własnej tożsamości oraz do ochrony kultury i tradycji plemiennych we współczesnej Ameryce.
 
Keywords: cultural identity, cultural survival, geopolitical border, tribal homeland, tribal sovereignty, trickster-coyote, U.S.-Mexico borderland, Yaqui Indians
 
 

Résumé

Dans la présente étude il est question des frontières linguistiques et culturelles entre la Grèce et la Turquie. Les deux pays ayant une histoire marquée par des guerres et des tensions ont essayée de faire disparaître tous les liens linguistiques et culturels qui existaient surtout dans leurs frontières terrestres et maritimes. Ces dernières années on note une tendance des deux pays de redécouvrir leur passe commun.

Mots clés: frontières, espace maritime, minorité linguistique, langue, culture

 

 

Jerzy Pietrkiewiczs „The Knotted Cord” and its connotations

with the British Catholic novel

 

The Knotted Cord, published in 1953 both in London and New York, was the first novel written in English by a Pole, Jerzy Pietrkiewicz. The author related to the conventions of contemporary British novel, which made the book a success. The Catholic outlook – full of axiological dualism – was one of the elements, which made the book closer to the sensibility of a reader brought up within the Anglosaxon culture. Strongly emphasised religious plot in The Knotted Cord only confirms the thesis that Pietrkiewicz made an attempt to enter British literature as a Catholic writer, as Catholic novel was one of the characteristic trends of literature in the 50. of the XX century in the United Kingdom. 

 

Keywords: The Knotted Cord, Jerzy Pietrkiewicz, Brithish catholic novel.

Autor: Robert Kryński
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2016, godz. 12:09 - Robert Kryński