Spis treści

Streszczenia

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Olga Białek-Szwed: „Zwykły” człowiek a współczesna prasa masowa [pdf]
Jacek Henryk Kołodziej: Wartość informacyjna i funkcje „zwykłego człowieka” w telewizyjnych wiadomościach [pdf]
Aleksandra Fudala-Barańska: Bohater w serwisach informacyjnych na przykładzie „aktualności” Telewizji Katowice od momentu utworzenia stacji pod współczesność [pdf]
Łukasz Przybysz: Polityk jako zwykły niezwykły człowiek w mediach. Analiza wizerunków politycznych w kontekście zwykłości [pdf]
Magdalena Piechota: Bohater „małego realizmu” – zwykły człowiek w reportażach Małgorzaty Szejnert („My, właściciele Teksasu”) [pdf]
Jerzy W. Gałkowski: Jan Paweł II o kobiecie [pdf]
 
 

Sprawozdania i recenzje

 

Ks. Robert Puzia CM: Rec.: Muhammet Tarakçı, St. Thomas Aquinas, İstanbul: İz Yayıncılık 2006, 280 s. [pdf]

Ks. Paweł Prüfer: Janusz Mariański, Wiara i wierzenia Polaków w niestabilnej nowoczesności. Analiza socjologiczna, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2014, 230 s. [pdf]
 

Streszczenia

 

„Zwykły” człowiek a współczesna prasa masowa

 

W artykule autorka zastanawia się nad paradygmatem tzw. zwykłego człowieka. Próbuje ustalić – kim on jest, oraz jak widzą go współczesne drukowane media masowe.

„Zwykłość” człowieka w mediach rozpatrywana jest w kilku aspektach:

Po pierwsze, kreacji bohaterów „naturszczyków”, „naturalsów”, jak pisał o nich Wiesław Godzic, czyli sztucznie wykreowanych gwiazd, np. uczestników popularnych telewizyjnych reality show lub postaci pojawiających się w artykułach drukowanych w tabloidach.

Po drugie, problemów prawdziwych „zwykłych” ludzi, np. bezrobotnych, mieszkańców wielkich blokowisk, samotnych matek itp.

Po trzecie, niezwykła „zwykłość” dnia codziennego celebrytów.

 

Keywords: contemporary mass press, an every man, celebrity

 

 

Wartość informacyjna i funkcje „zwykłego człowieka”
w telewizyjnych wiadomościach

 

Tekst opisuje strukturalną analizę porównawczą, której celem było ustalenie, jakie role obecnie odgrywają zwykli ludzie w telewizyjnych wiadomościach. Badania objęły główne wydania wiadomości trzech największych stacji telewizyjnych w Polsce. Na ich podstawie stwierdzono, że zwykły człowiek jako aktor wydarzeń występuje niezmiernie rzadko, a kiedy już tak się dzieje, stoi za tym jakaś szczególna, dodatkowa funkcja. Okazało się również, że struktury przekazów są wysoce homogeniczne, zorganizowane wokół czynników atrakcyjności informacyjnej i niewielkiej liczby powtarzających się strukturalno-tematycznych schematów. Wizerunki i funkcje zwykłego człowieka można opisać za pomocą siedmiu. Są to typy instrumentalizacji zwykłości, zachodzącej zgodnie z zasadą „zmediatyzowana zwykłość staje się niezwykła na wiele sposobów”. Typy te są następnie opisywane w kontekście teorii kultury mediów i mediatyzacji.

 

Keywords: TV news, mediatization, media culture, structural analysis

 

 

Bohater w serwisach informacyjnych na przykładzie „aktualności”
Telewizji Katowice od momentu utworzenia stacji pod współczesność

 

Przez 50 lat telewizyjne wiadomości odpowiadały na podstawowe pytania: kto, co, gdzie, kiedy, dlaczego i jak? Serwisy informacyjne natomiast, mimo wielu zmian technicznych, graficznych i realizacyjnych, spełniały wymogi informacji jako gatunku. Nie było bohaterów newsów, stosunkowo rzadko pojawiała się w materiałach telewizyjnych więcej niż jedna wypowiedź. Wszystko zmieniło się po 1997 roku, w momencie pojawienia się na rynku medialnym TVN, później TVN 24 i wreszcie TVP INFO, wzorowanych na amerykańskim CNN Teda Turnera. Nowe wymogi realizacji telewi­zyjnych materiałów, oparte na złożeniach, by być „blisko ludzi” i w „ centrum wydarzeń”, bardzo szybko przyjęły się w dziennikach regionalnych, realizujących informacje dla anten ogólnopolskich.

W artykule, na przykładzie „Aktualności” – serwisu informacyjnego Telewizji Katowice pokazano przeobrażenie newsów w informacje spersonifikowane, nacechowane emocjami, w których „bohater” odgrywa kluczową rolę.

 

Keywords: television news, news, daily news, hero, tv program

 

 

Polityk jako zwykły niezwykły człowiek w mediach. Analiza wizerunków politycznych w kontekście zwykłości

 

W publikacji skupiono się na analizie strategiach kreowania wizerunku polityków, którzy prezentują się w przekazach jako zwykli ludzie. W artykule przedstawiono i zanalizowano sylwetki polityków polskich i zagranicznych. Podjęto próbę przyjrzenia się skuteczności zaproponowanych rozwiązań i zaprezentowano krytyczną analizę podjętych działań. Starano się wskazać, jakich strategii i taktyk używają politycy, by zaistnieć w świadomości społecznej. W artykule poruszono także kwestię ról, w jakich politycy są stawiani. Osią prezentowanych rozważań jest koncepcja mediatyzacji polityki i życia społecznego.

 

Keywords: image, strategy, mediatisation, politician, ordinary man, positioning

 

 

 Bohater „małego realizmu”  – zwykły człowiek w reportażach Małgorzaty Szejnert („My, właściciele Teksasu”)

 

Artykuł prezentuje reportaż jako formę szczególnie dobrze nadającą się do ukazywania bohaterów zwyczajnych, tzw. prostych ludzi, których losy dzięki opowieści reportera stają się niezwykłe. Nurt „małego realizmu” w historii reportażu przyniósł szczególnie ciekawe portrety zwykłych ludzi, tworzone w opozycji do oficjalnej propagandy sukcesu i „małej stabilizacji”. Artykuł dopełniają analizy wybranych reportaży z tomu Małgorzaty Szejnert, dowodzące demaskatorskiej roli szczegółowych opisów zwyczajnego życia w socjalizmie.

 

Keywords: reportage, “little realism”, Małgorzata Szejnert

 

 

Jan Paweł II o kobiecie

 

Antropologia Jana Pawła II to synteza jego rozważań filozoficznych i teologicznych. Podstawowe zagadnienia antropologiczne K. Wojtyły dotyczą analizy człowieczeństwa, natury i osoby człowieka oraz atrybutów człowieka, m.in. chodzi o świadomość i sprawczość, które są podstawą podmiotowości osoby ludzkiej. One też stanowią podłoże dla rozważań nad wcieleniem człowieczeństwa w kobietę i mężczyznę, nad ich relacjami, wzajemnymi związkami i wartościami związki te wyznaczającymi i z tych związków wynikającymi. Relacje omawiane przez Jana Pawła II wychodzą daleko poza pole ontologii, poza sposób istnienia (chociaż w nich są zakotwiczone), sięgają tak „przyziemnych”, ale istotnych dla życia codziennego problemów, jak sposób życia rodzinnego lub samotniczego, zagadnienia pracy, gospodarki i ekonomii. Wiele dokumentów papież poświęcił sprawie kobiet. W Liście do kobiet z 1995 Jan Paweł II wymienia wszystkie stany życia kobiet, wspominając o kobiecie-matce, kobiecie-małżonce, kobiecie-córce i siostrze, kobiecie pracującej zawodowo, kobiecie konsekrowanej. Uznanie godności kobiety odnosi się do konkretnie istniejącej, a nie do jakiegoś pojęcia ogólnego, do wszystkich kobiet, i zarazem do każdej z osobna. Ja Paweł II podkreśla, że wkład kobiety w dzieje ludzkości jest nie mniejszy niż mężczyzny. Wspólne bytowanie kobiety i mężczyzny to bytowanie we wzajemnej do siebie relacji. Jest to relacja bytowania „obok” siebie, „razem z sobą” i „dla drugiego”. Ważne jest dostrzeżenie jedności człowieka – kobiety i mężczyzny – jedności wielopłaszczyznowej i wieloaspektowej. Jedność i równość płci nie oznacza utożsamienia mężczyzny i kobiety ani nie przekreśla pewnego zróżnicowania ich zadań. Mówiąc o jedności i wzajemności w relacjach płci, trzeba dodać, że nie tylko kobietę obowiązuje miłość mężczyzny, ale także mężczyznę obowiązują słowa o miłości kobiety. Widać to zwłaszcza w losach kobiet, problemie jej relacji z mężczyzną. Chodzi o seksualne wykorzystywanie kobiet (a także dzieci) przez mężczyzn. Wymaga to szczególnego zrozumienia. Uznanie miłości, szacunku każdej osoby za podstawową wartość, to właściwa droga dla rozważań o kulturze.

 

Keywords: woman, man, humanity, dignity, unity, the relationship between the man and the woman

 

 

Autor: Robert Kryński
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2016, godz. 13:53 - Robert Kryński