Spis treści

 

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Ks. Janusz Mariański: Religia i religijność w zsekularyzowanych społeczeństwach [pdf]
Stanisław A. Wargacki SVD: Duchowość w kulturze ponowoczesnej [pdf]
Andrzej Kasperek: Minimalistyczna duchowość jako przykład antykonsumpcjonistycznej duchowości. Perspektywa socjologiczna [pdf]
Ks. Tomasz Adamczyk: Rola rozumu i religii w przestrzeni publicznej - zagrożenia współczesnej agory [pdf]
Dariusz Tułowiecki: Bezpieczeństwo kulturowe a obecność i/lub eliminacja religii w polskim kanonie kultury [pdf]
Rafał Boguszewski: Kapitał społeczny a religijność [pdf]
Wojciech Świątkiewicz: Młodzież wobec małżeństwa i rodziny. Konteksty kulturowe i religijne [pdf]
Mariusz Zemło: Florian Znaniecki’s Sociology of Common-sense Knowledge – an Overview of the Problem [pdf]

 
 

Recenzje

 

Wojciech Sadłoń, rec.: Sławomir Mandes, Miejsce religii w społeczeństwie. W poszukiwaniu nowego programu badawczego socjologii religii, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2016, 356 s. [pdf]

Magdalena Masztalerz, rec.: Oblicza współczesnej biedy, S. Fel, T. Adamczyk (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 243. [pdf]

 
 

 

Autor: Robert Kryński
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2017, godz. 12:05 - Robert Kryński