dr

Dziekan i Rada Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

podają do wiadomości termin publicznej dyskusji
nad rozprawą doktorską.

 

W dniu 21 września 2017 r.  o godzinie 13.00 w sali C-1031 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską ks. mgra Łukasza Kamila Kutrowskiego.

 

Tytuł pracy: Kult Bogarodzicy w opactwie cystersów w Krzeszowie po Soborze Trydenckim w świetle zachowanych muzykaliów

  

Promotor:
Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki, prof. KUL

 

Recenzenci:
Ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk, PWT Wrocław
Ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK Toruń


Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej KUL

 

Lublin, dnia 11 września 2017 r.

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2017, godz. 09:43 - Ewa Zięba