dr

Dziekan i Rada Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

podają do wiadomości termin publicznej dyskusji
nad rozprawą doktorską.

 

W dniu 21 września 2017 r.  o godzinie 11.00 w sali C-1031 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską ks. mgra Macieja Stefana Barona SVD.

 

Tytuł pracy: Środowisko wielkomiejskie - locus współczesnej ewangelizacji

 

Promotor:
Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk

 

Recenzenci:
Ks. dr hab. Adam Kalbarczyk, UAM Poznań
Ks. dr hab. Tomasz Wielebski, UKSW Warszawa

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej KUL

 

Lublin, dnia 11 września 2017 r.

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2017, godz. 12:57 - Ewa Zięba