dr

Dziekan i Rada Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

podają do wiadomości termin publicznej dyskusji
nad rozprawą doktorską.

 

W dniu 21 września 2017 r.  o godzinie 15.00 w sali C-1031 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską p. mgra Dawida Mielnika.

 

Tytuł pracy:
Motyw wskrzeszenia w biblijnych tradycjach o Eliaszu i Elizeuszu. Porównawcze studium historyczno-krytyczne 1Krl 17,8-24 i 2Krl 4,8-37

 

Promotor:
Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz

 

Recenzenci:
Ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki, UMK Toruń
Ks. dr hab. Paweł Podeszwa, prof. UAM Poznań

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej KUL

 

Lublin, dnia 11 września 2017 r.

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2017, godz. 12:52 - Ewa Zięba