dr

Dziekan i Rada Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

podają do wiadomości termin publicznej dyskusji
nad rozprawą doktorską.

 

W dniu 22 września 2017 r.  o godzinie 13.00 w sali C-1031 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską ks. mgra Tomasza Szmurło.

 

Tytuł pracy:
Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w katolickich i prawosławnych podręcznikach do nauki religii w Polsce w latach 2000-2016. Studium teologicznoporównawcze

 

Promotor:
Ks. dr hab. Marcin Składanowski, prof. KUL

 

Recenzenci:
Ks. dr hab. Paweł Kiejkowski, UAM Poznań
Ks. dr hab. Cezary Smuniewski, prof. ASzWoj

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej KUL

 

Lublin, dnia 11 września 2017 r.

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2017, godz. 09:57 - Ewa Zięba