dr

Dziekan i Rada Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

podają do wiadomości termin publicznej dyskusji
nad rozprawą doktorską.


W dniu 26 września 2017 r. o godzinie 13.00 w sali C-1031 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską ks. mgra Grzegorza Kaczorowskiego.


Tytuł pracy:
Apologijny wymiar doświadczenia wiary w nauczaniu Benedykta XVI


Promotor:
ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL


Recenzenci:
ks. prof. dr hab. Marek Tatar, UKSW Warszawa
ks. dr hab. Stanisław Zarzycki, prof. KUL Lublin


Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej KUL

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2017, godz. 08:50 - Ewa Zięba