dr

Dziekan i Rada Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

podają do wiadomości termin publicznej dyskusji
nad rozprawą doktorską.

 

W dniu 29 września 2017 r. o godzinie 13.00 w sali C-1031 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską p. mgra Marcina Stanisława Walczaka

 

Tytuł pracy:

Ku Nieuwarunkowanemu poprzez uwarunkowane. Pośrednictwo w teologii Paula Tillicha

 

Promotor:
ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL


Recenzenci:
ks. prof. dr hab. Krzysztof Krzemiński, UMK Toruń
p. prof. dr hab. Tadeusz Zieliński, ChAT Warszawa


Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej KUL.

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2017, godz. 13:20 - Ewa Zięba