Spis treści

 

 

Spis treści

Artykuły

 

Przemówienie prof. dr hab. Karola Klauzy wygłoszone podczas otwarcia sesji naukowej poświęconej twórczości Leszka Mądzika 26 września 2015 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawała II [pdf]
 
Zbigniew Taranienko: Mądzik’s theatre – a type of image [pdf]
Agnieszka Koecher-Hensel: Ways to approach the auteur theatre [pdf]
Dominika Łarionow: Images at large i.e. on art in three-dimensional space,on the example of Leszek Mądzik’s art [pdf]
Natasza Ziółkowska-Kurczuk: The theatre and the camera. On cinematic meetings with the theatre of Leszek Mądzik [pdf]
Karol Klauza: Contemporary spiritualities in the 21th century catholic social discourse [pdf]
Marek Dudek: Ludwig van Beethoven. Artysta w kręgu filozofii, literatury, religii, techniki i spraw polityczno-społecznych [pdf]
Joanna Sosnowska: Serial formatowany na polskim rynku telewizyjnym [pdf]
Jacek Sobczak, Ksenia Kakareko: Zawód dziennikarza w obliczu zmian [pdf]

 
 

Recenzja

Paweł Prüfer: rec.: Janusz Mariański, Tożsamości religijne w społeczeństwie polskim. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, 513 ss. [pdf]

 

Autor: Robert Kryński
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2017, godz. 09:58 - Robert Kryński