dr

Dziekan i Rada Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

podają do wiadomości termin publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską.

 

W dniu 20 czerwca 2018 r. o godzinie 11.00  w sali C-1031 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską:

 

Autor:
Ks. mgr Paweł Sauć

 

Tytuł pracy:
Osoba i myśl św. Teresy od Dzieciątka Jezus w formacji chrześcijańskiej dzieci i młodzieży. Studium pastoralno-katechetyczne

 

Promotor:
P. prof. dr hab. Helena Słotwińska

 

Recenzenci:
Ks. dr hab. Mieczysław Polak, prof. UAM Poznań
Ks. dr hab. Piotr Sroczyński, pro. PWT Wrocław

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej KUL

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2018, godz. 08:43 - Ewa Zięba