Spis treści

 

 

Spis treści

Artykuły

 

 
László Kálmán Nagy: Medialne wykorzystywanie Igrzysk Olimpijskich w budowaniu tożsamości narodowej Węgrów [pdf]
Beata Grochala: Igrzyska olimpijskie w nagłówkach zamknięte [pdf]
Iwona Loewe: Symbole igrzysk olimpijskich z perspektywy lingwistyki dyskursu [pdf]

Artur Tworek: 

Kilka uwag o modelach medialnego przekazu 

mniej popularnych dyscyplin sportowych [pdf]

Magdalena Piechota: Dziennikarskie zdjęcia igrzysk olimpijskich z lat 1988-2016 w konkursie World Press Photo [pdf]

Danuta Kępa-Figura: Igrzyska olimpijskie w Rio de Janeiro w memach internetowych [pdf]

Paweł Nowak: Od „Koreany” do „Alma e Coracao”. Semantyka i pragmatyka piosenek olimpijskich [pdf]

Michał Marcin Kobierecki: Upolitycznienie sportu w XXI wieku na przykładzie letnich igrzysk olimpijskich [pdf]

Elżbieta Pawlak-Hejno: Kiedy kobiecość nie jest oczywista – kontrowersje wokół płci zawodniczek w kontekście Igrzysk Olimpijskich [pdf]

Rafał Jung: Od Seulu do Sydney – polityczny wymiar igrzysk olimpijskich 1988-2000 [pdf]

Olga Białek-Szwed: Media a zjawisko agresji w sporcie [pdf]

Piotr Zaczkowski: Melodia różnie nakręcona [pdf]

Marek Jarosław Świerczyński: Mediatyzacja sportu. Zmiany w medialnym przekazie Igrzysk Olimpijskich [pdf]

Anna Bańka: Aspekty sportowe w repertuarze polskich grup kabaretowych [pdf]

Janusz Mariański: Religijność maturzystów puławskich w procesie przemian [pdf]

Stanisław Fel, Magdalena Zdun: Judaizm i ekonomia. Związek judaizmu z życiem gospodarczym [pdf]

Krzysztof Gładkowski: Rösnitz/Rozumice. Polifoniczność górnośląskiej tradycji protestanckiej [pdf]

Agnieszka Zduniak: Założenia fenomenologiczne i konstruktywistyczne jako podstawy teorii komunikacji w socjologii religii [pdf]

Bartosz Sobotka: Studia podyplomowe na uczelniach technicznych – dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku prac [pdf]

Ks. Dominik Szczygielski: Postawy młodzieży wobec alternatywnych form życia małżeńsko–rodzinnego. Na podstawie badań socjologicznych w katolickich liceach ogólnokształcących w Szczecinie [pdf]

Marcin Konrad Krawczuk: Apokryfy Nowego Testamentu jako inspiracja dla sztuki chrześcijańskiej: przypadek ikonografii próby gorzkiej wody w etiopskich iluminacjach [pdf]

Dorota Hawryluk: O kategoriach biblijnych w poemacie Karola Wojtyły „Pieśń o blasku wody” [pdf]

Urszula Motyka: Dramaturgia radiowa według Jerzego Szaniawskiego [pdf]

Dariusz Chełstowski: Problem recepcji na Zachodzie nauki o obrazach Soboru Nicejskiego II [pdf]

Ksenia Kakareko: Dziedzictwo filmowe w prawie Unii Europejskiej [pdf]

Katarzyna Drop, Bartłomiej Drop, Michał Skolimowski: Patient-doctor communication in healthcare facilities – part II [pdf]

 


 

Recenzja

 
Ks. Marian Radwan:  Dzieje Kościoła Greckokatolickiego według „Prawosławnej Encyklopedii”, rec.: Православная Энцыклопедия, Москва 2000–2017, т. 1–45.  [pdf]

Robert Kublikowski: rec.: Tomasz Zarębski, Neopragmatyzm Roberta B. Brandoma, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2013, ss. 378. [pdf]

Artur Klimkiewicz: rec.: Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji, red. naukowa dr hab. Grzegorz Kozieł, Wydawca: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2017, 361 ss. [pdf]

Ks. Marek Pabich: rec.: Zaufanie społeczne. Teoria – idee – praktyka, red. Jan Szymczyk, Oficyna Naukowa, Warszawa 2016, 476 ss. [pdf]

Jerzy Jeszke: rec.: Robert M. Solis, Robert Musil in Polen. Zur Rezeption der frühen literarischen Werke, Lublin 2017, 269 s. [pdf]

 

 

Autor: Robert Kryński
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2017, godz. 21:12 - Robert Kryński