dr

Dziekan i Rada Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

podają do wiadomości termin publicznej dyskusji
nad rozprawą doktorską.

 

W dniu 18 czerwca 2018 r. o godzinie 11.00 w sali C-1031 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską:

 

Autor:
Ks. mgr Krzysztof Marek Matuszewski

 

Tytuł pracy:
Naturalne uwarunkowania życia duchowego świętego Alberta Chmielowskiego

 

Promotor:
Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL

 

Recenzenci:
Ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński, Płock
O. prof. dr hab. Jerzy Gogola, UPJPII Kraków

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej KUL

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2018, godz. 09:12 - Ewa Zięba