dr

Dziekan i Rada Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

podają do wiadomości termin publicznej dyskusji
nad rozprawą doktorską.

 

W dniu 19 czerwca 2018 r. o godzinie 13.00 w sali C-1031 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską:

 

Autor:
Ks. mgr Jakub Kapelak

 

Tytuł pracy:
Troska o zdrowie i życie człowieka w sytuacjach granicznych. Studium teologicznomoralne

 

Promotor:
Ks. bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL

 

Recenzenci:
Ks. dr hab. Andrzej Muszala, prof. UPJPII Kraków
Ks. dr hab. Maciej Olczyk, prof. UAM Poznań

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej KUL

Lublin, dnia 5 czerwca 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2018, godz. 10:01 - Ewa Zięba