dr

Dziekan i Rada Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

podają do wiadomości termin publicznej dyskusji
nad rozprawą doktorską.

 

W dniu 21 czerwca 2018 r. o godzinie 13.00 w sali C-1031 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską:

 

Autor:
P. mgr Alena Androsik

 

Tytuł pracy:
Wiara w Boga jako fundament chrześcijańskiego życia moralnego według ks. Leona Haroszki MIC (1911-1977)

 

Promotor:
Ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL

 

Recenzenci:
Ks. dr hab. Piotr Kieniewicz MIC
Ks. dr hab. Zbigniew Wanat, UMK Toruń

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej KUL

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2018, godz. 09:15 - Ewa Zięba