dr

Dziekan i Rada Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

podają do wiadomości termin publicznej dyskusji
nad rozprawą doktorską.

 

W dniu 22 czerwca 2018 r. o godzinie 11.00 w sali C-1031 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską:

 

Autor:
Ks. mgr Jarosław Igor Szczur

 

Tytuł pracy:
Problematyka eklezjologiczno-pastoralna w nauczaniu św. Iłariona Troickiego (1888-1929)

 

Promotor:
Dr hab. Krzysztof Leśniewski, prof. KUL

 

Recenzenci:
Abp. prof. dr hab. Jerzy Pańkowski, ChAT Warszawa
Bp. dr hab. Andrzej Borkowski, UwB Białystok

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej KUL

Lublin, dnia 4 czerwca 2018 r.

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2018, godz. 13:49 - Ewa Zięba