dr

Dziekan i Rada Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

podają do wiadomości termin publicznej dyskusji
nad rozprawą doktorską.

 

W dniu 27 czerwca 2018 r. o godzinie 10.00 w sali C-1031 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską:

 

Autor:
Ks. mgr Mikołaj Andrzej Skuras

 

Tytuł pracy:
Objawienie Piotrowi misji ad gentes. Studium egzegetyczno-teologiczne Dz 10

 

Promotor:
Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk

 

Recenzenci:
Ks. prof. dr hab. Artur Malina, UŚ Katowice
Ks. prof. dr hab. Stanisław Halas, UPJPII Kraków

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej KUL

 

Lublin, dnia 12 czerwca 2018 r.

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2018, godz. 09:21 - Ewa Zięba