dr

Dziekan i Rada Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

podają do wiadomości termin publicznej dyskusji
nad rozprawą doktorską.

 

W dniu 18 września 2018 r. o godzinie 11.00 w sali C-1031 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską:

Autor:
Ks. mgr Damian Tomasz Kwiatkowski

Tytuł pracy:
Małżeństwo chrześcijańskie w mistagogicznej formacji Ruchu Światło-Życie


Promotor:
Ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL


Recenzenci:
Ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski, UPJPII Kraków
Ks. dr hab. Dominik Ostrowski, PWT Wrocław


Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej KUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2018, godz. 08:28 - Ewa Zięba