dr

Dziekan i Rada Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

podają do wiadomości termin publicznej dyskusji
nad rozprawą doktorską.

 

w dniu 10 grudnia 2018 r. o godzinie 11.00 w sali C-1031 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską:

 

Autor:
Ks. mgr Waldemar Paweł Hanas

 

Tytuł pracy:
Caritas archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej w latach 1917-1939

 

Promotor:
Ks. prof. dr hab. Leszek Wilczyński

 

Recenzenci:

Ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski, UMK Toruń

Ks. dr hab. Norbert Jerzak, PWT Wrocław

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej KUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2018, godz. 08:30 - Ewa Zięba