dr

Dziekan i Rada Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

podają do wiadomości termin publicznej dyskusji
nad rozprawą doktorską.

 

W dniu 18 września 2018 r. o godzinie 13.00 w sali C-1031 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską:


Autor:
Ks. mgr Radosław Tadeusz Szucki


Tytuł pracy:
Stosunek maturzystów do małżeństwa i rodziny. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań w diecezji siedleckiej


Promotor:
Ks. dr hab. Jacek Goleń


Recenzenci:
Ks. dr hab. Zbigniew Zarembski, prof. UMK Toruń
Ks. prof. dr hab.
Adam Skreczko, UKSW Warszawa

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej KUL

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2018, godz. 08:45 - Ewa Zięba