dr

Dziekan i Rada Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

podają do wiadomości termin publicznej dyskusji
nad rozprawą doktorską.

 

W dniu 28 września 2018 r. o godzinie 11.00 w sali C-1031 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską:

 

Autor:
Ks. mgr Volodymyr Ivasivka

 

Tytuł pracy:
Św. Paweł jako apostoł na podstawie dzieł św. Jana Chryzostoma

 

Promotor:
Ks. prof. dr hab. Piotr Szczur, prof. KUL

 

Recenzenci:
Ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz, UKSW Warszawa
Ks. prof. dr hab. Norbert Widok, UO Opole

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej KUL

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2018, godz. 14:50 - Ewa Zięba