dr

Dziekan i Rada Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

podają do wiadomości termin publicznej dyskusji
nad rozprawą doktorską.

 

W dniu 19 września 2018 r. o godzinie 11.00 w sali C-1031 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską:


Autor:
P. mgr Anna Teresa Jędrejek


Tytuł pracy:
Wychowanie religijne w rodzinie. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań rodziców w wybranych parafiach archidiecezji lubelskiej


Promotor:
Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak


Recenzenci:
Ks. dr hab. Zbigniew Zarembski, prof. UMK Toruń
Ks. prof. dr hab. Adam Skreczko, UKSW Warszawa


Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej KUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2018, godz. 08:48 - Ewa Zięba