dr

Dziekan i Rada Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

podają do wiadomości termin publicznej dyskusji
nad rozprawą doktorską.

 

W dniu 27 września 2018 r. o godzinie 11.00 w sali C-1031 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską:

 

Autor:
P. mgr Michał Piotr Zborowski

 

Tytuł pracy:
Kerygmat w ujęciu o. Raniero Cantalamessy. Studium dogmatyczno-pastoralne

 

Promotor:
Ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL

 

Recenzenci:
P. dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM Olsztyn
Ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof. UMK Toruń

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej KUL

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2018, godz. 14:19 - Ewa Zięba