Strony tytułowe

Spis treści

Artykuły

 

Prawo

 

 
Beata Giesen: Nowy impuls dla kreatywności – uwagi na tle nowelizacji niemieckiego prawa autorskiego z 20.12.2016 r.w zakresie prawa do wynagrodzenia twórców [pdf]
Ewa Jakimczuk: Wybrane zagadnienia prawa autorskiego dotyczące tworzenia internetowych galerii sztuki (ze szczególnym uwzględnieniem wolności panoramy) [pdf]
Grzegorz Kozieł: Z problematyki wynagrodzenia za udostępnianie utworu naukowego na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [pdf]
Wojciech Machała: Utwór naukowy a komercjalizacja rezultatów twórczych w świetle prawa o szkolnictwie wyższym [pdf]
Łukasz Maryniak: Pojęcie stosownego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a jego rynkowy charakter [pdf]
Joanna Sitko: Warunki rejestracji i zakres ochrony kompozycji kolorystycznej jako znaku towarowego w świetle przepisów krajowych oraz dyrektywy 2015/2436 [pdf]
Joanna Szyjewska-Bagińska: Przedmiot zobowiązania z umowy o twórczość naukową [pdf]
Piotr Ślęzak: Wynagrodzenie pracownika naukowego biorącego udział w realizacji filmu naukowego [pdf]
Grzegorz Tylec: Prawo do wynagrodzenia w prawie autorskim na tle stosunków majątkowych małżeńskich [pdf]
Krzysztof Żok: Opłata za korzystanie z programu komputerowego jako usługi [pdf]
Marek Bielecki: Ochrona godności osoby skazanej w prawie karnym wykonawczym. Wybrane aspekty [pdf]
Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz: Bezpieczeństwo prawne danych osobowych w nowych warunkach cyfrowych [pdf]
Jacek Sobczak, Maria Gołda-Sobczak: Prawo do grobu jako problem kulturowy i prawny [pdf]
Jan Izdebski: Realizacja polityk publicznych przez administrację publiczną [pdf]
Mirosław Karpiuk: Status prawny Służby Parku Narodowego [pdf]
 
 
 
Komunikacja społeczna
 
Michał Jakubowicz: Fotografia w nurcie teoriopoznawczym [pdf]
Dominika Łarionow: Kontekst medialny fotografii mortualnej na przykładzie zdjęć pośmiertnych Stanisława Wyspiańskiego i Adama Mickiewicza [pdf]
Rafał Pastwa: Fotografia jako jeden z czynników procesu medialnej kreacji rzeczywistości w „kulturze budowania na nieufności” i zaniku zdolności do uprawiania dialogu. Refleksje na przykładzie dziennikarstwa prasowego [pdf]
Aleksandra Pethe: Wizualny aspekt przekazu treści religijnych w polskiej prasie katolickiej. Od teorii do praktyki (na przykładzie „Gościa Niedzielnego” i „Tygodnika Powszechnego”) [pdf]
Marek Jan Pytko: The nature of mass media influence and the related threats in the light of the main theses of Marshall McLuhan’s theory [pdf]
Joanna Sosnowska: Pogranicze fotografii – znaczenie stopklatki w dziele filmowym [pdf]
Justyna Szulich-Kałuża: Fotografia jako narzędzie mediatyzacji wojny w mediach społecznościowych – na przykładzie fotografii konfliktu na wschodniej Ukrainie [pdf]
Aneta Wójciszyn-Wasil: Obrazy – nie tylko w wyobraźni. Wizualna ewolucja radia [pdf]
Natasza Ziółkowska-Kurczuk: Fotografia w filmie „Powiększenie” Michelangelo Antonioniego [pdf]
 
 
Biblia w sztuce
 
Patrycja Bąkowska: Kondycja podmiotu wobec upadku Rzeczypospolitej. Treny Józefa Morelowskiego [pdf]
Adam Jarosz: (Nie)zgodnie z przekonaniami ojca, (nie)zgodnie z Biblią, czyli o intertekstualnym świecie odniesień biblijnych w powieści Franz i François Françoisa Weyergansa [pdf]
Emilia Kłoda: Ilustracja słów Pisma Świętego jako element polemiki międzywyznaniowej w dobie kontrreformacji na przykładzie obrazu Trójca Święta w kościele pojezuickim w Twardocicach [pdf]
Konrad Niemira: Biblia w stylu rokoko. Malarstwo religijne w dobie kryzysu sztuki francuskiej [pdf]
 
 
Świat Wincentego Pola
 
Wstęp [pdf]
Władysława Bryła: Rody w Pacholęciu hetmańskim Wincentego Pola [pdf]
Jolanta Klimek-Grądzka: „Żyłem z wieszczem tym za młodu, jak brat z bratem…” – towarzyskie i poetyckie związki Januarego Poźniaka i Wincentego Pola [pdf]
Małgorzata Maria Król: Ojcowie: Wincenty Pol i Gustaw Zieliński [pdf]
Bożena Leszczyńska: Wincenty Pol i ks. Karol Antoniewicz – wspólnota ducha i twórczości [pdf]
Anna Majewska-Wójcik: Anioł i syn – językowy portret Stanisława Witkiewicza-ojca [pdf]
Leonarda Mariak: Henryk Sienkiewicz i jego rodzina w świetle korespondencji prywatnej [pdf]
Małgorzata Nowak: Dobrodziej – mistrz – profesor. Wincenty Pol w świetle listów doń skierowanych [pdf]
Tadeusz Półchłopek: Romantyczny dyskurs o modelu rodziny w “Czasach Wincentego Pola” [pdf]
Włodzimierz Toruń: Duchowni w korespondencji Wincentego Pola [pdf]
Magdalena Zaremba: […] Ja nie wykładam tutaj estetyki. Wincenty Pol a sztuki plastyczne [pdf]
Małgorzata Żurakowska: Wincenty Pol w audycjach Polskiego Radia Lublin w latach 1990-2017 [pdf]
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Autor: Robert Kryński
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018, godz. 14:58 - Robert Kryński