dr

Dziekan i Rada Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

podają do wiadomości termin publicznej dyskusji
nad rozprawą doktorską.

 

W dniu 11 marca 2019 r. o godzinie 13.00 w sali C-1031 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską:

 

Autor:
Ks. mgr Karol Kondracikowski

 

Tytuł pracy:

Ksiądz Kazimierz Kułakowski - teolog moralista (1926-1997)

 

Promotor:

Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL

 

Recenzenci:

Ks. prof. dr hab. Józef Zabielski, UKSW Warszawa

Ks. dr hab. Piotr Kieniewicz

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej KUL

 

Lublin, dnia 1 marca 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2019, godz. 15:15 - Ewa Zięba