dr

Dziekan i Rada Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

podają do wiadomości termin publicznej dyskusji
nad rozprawą doktorską.

 

W dniu 1 marca 2019 r. o godzinie 11.00 w sali C-1031 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską.

Autor:
p. mgr Daria Chegurova


Tytuł pracy:
Cogitor ergo sum. Teocentryczna antropologia Josepha Ratzingera


Promotor:
ks. prof. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL


Recenzenci:
ks. dr hab. Andrzej Czaja, prof. UO Opole
ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź, KUL Lublin

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej KUL

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2019, godz. 14:15 - Ewa Zięba