Konferencja "Demokracja, wolny rynek, integracja: Europa 25 lat po przemianach 1989 r.", zorganizowana przez Katedrę Stosunków Międzynarodowych KUL, Fundacją Rozwoju KUL oraz Fundacją Konrada Adenauera.