Sympozjum naukowo-szkoleniowe inaugurujące działalnośc sekcji administracji transgranicznej "Rola administracji transgranicznej w procesie rozwoju regionu"