Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II odwiedziła prof. Viola A. Onwuliri, Minister Spraw Zagranicznych Nigerii. W ramach wizyty pani minister spotkała się z władzami uczelni i przedstawicielami wydziałów: Filozofii i Teologii