logika a modalnośćKatedra Logiki KUL organizuje 22 listopada 2016 r. VIII Jesienną Konferencję Logiki pt. Logika a modalność.

Celem konferencji jest analiza problemów użyteczności logiki (systemów logiki, metod stosowanych w logice, rezultatów badawczych) dla analizy szeroko rozumianych modalności oraz filozoficznej doniosłości pojęć modalnych, funkcji jakie pełnią te pojęcia w języku, etc.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2016, godz. 08:55 - Leszek Wojtowicz