Rektor KUL, ks. prof. Antoni Dębiński złożył kwiaty na grobach: ś.p. Karola Jaroszyńskiego, Fundatora i Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Uniwersytetu Lubelskiego oraz ś.p. ks. Piotra Kremera, wieloletniego dziekana Wydziału Teologii KUL