Dr hab. Kazimierz Albin Kłosiński, prof. KUL oraz dr Katarzyna Sołkowicz wygłosili referat pt. Kapitał w nowym cywilizacyjnym paradygmacie ekonomii, podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji Jubileuszu 40.lecia współpracy naukowej i dydaktycznej miedzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie a Uniwersytetem Ekonomicznym w Bratysławie pt. GOSPODARKI POLSKI I SŁOWACJI NA PRZEŁOMIE WIEKOW: DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA, organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie (Kraków, 24-25 maja 2012 r.)

Autor: Tatiana Rozumowska-Gapeeva
Ostatnia aktualizacja: 14.08.2012, godz. 04:45 - Tatiana Rozumowska-Gapeeva