Seminarium Doktorskie  prof. KUL dr hab. Kazimierza A. Kłosińskiego z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych odbędzie się 24 marca 2012 roku (sobota) w sali C 436 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Lublin, Al. Racławickie 14).

 Program

10:00-10:45

Mgr Jolanta Sprysak - Aktualna sytuacja ekonomiczno-finansowa Polski i Węgier - krajów  kandydujących do strefy euro

10:45-11:15

Dyskusja

11:05-11:25

Przerwa

11:25-12:10

Mgr Antoni Chrzonstowski - Międzyokresowa substytucja konsumpcji w kontekście modelu wzrostu Petera Diamonda

11:40-12:10

Dyskusja

Autor: Tatiana Rozumowska-Gapeeva
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2016, godz. 09:41 - Agnieszka Pajdowska