Seminarium Doktorskie  prof. KUL dr hab. Kazimierza A. Kłosińskiego z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych odbędzie się 25 lutego 2012 roku (sobota) w sali C 436 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Lublin, Al. Racławickie 14).

Program

10:00-10:20

Mgr Jolanta Sprysak - Komentarz makroekonomiczny do bieżącej sytuacji w strefie euro

10:20-11:05

Mgr Ilona Kołodziejska - Transfer technologii - ujęcie teoretyczne

11:05-11:30

Dyskusja

11:30-11:40

Przerwa

11:40-12:25

Mgr Tatiana Rozumowska-Gapeeva – Rosyjsko-polskie stosunki gospodarcze

12:25-12:40

Dyskusja

 

Autor: Tatiana Rozumowska-Gapeeva
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2016, godz. 09:40 - Agnieszka Pajdowska