Na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, odznaczeni zostali: Srebrnym Krzyżem Zasługi - Pani dr Dorota Bis oraz Pani dr Elżbieta Stoch. Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczony został Pan dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę odznaczona została: Pani dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz