Prelegent:

dr Bartosz Jóźwik - Fundusze Unii Europejskiej w Polsce na lata 2007-2013 – obszary badawcze z problematyki międzynarodowych stosunków gospodarczych

Autor: Tatiana Rozumowska-Gapeeva
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2009, godz. 18:05 - Tatiana Rozumowska-Gapeeva