Prelegent:

dr Bartosz Jóźwik - Fundusze Unii Europejskiej w Polsce na lata 2007-2013 – obszary badawcze z problematyki międzynarodowych stosunków gospodarczych

Autor: Tatiana Rozumowska-Gapeeva
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2016, godz. 09:30 - Agnieszka Pajdowska