Stypendia Fundacji Bankowej Banku Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona zostały przyznane studentom KUL. W uroczystości wręczenia stypendiów udział wzięli: Antoni Magdoń, Dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej - Region Południowo-Wschodni w Banku Pekao S.A., prof. Marian Żukowski, członek Zarządu Fundacji Banku Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona oraz ks. prof. Andrzej Kiciński, Prorektor ds. studenckich i kontaktów międzynarodowych. Wyróżnieni studenci: 1. Al Azab Aya Lidia – edytorstwo (stacjonarne I stopnia), muzykologia (stacjonarne II stopnia), 2. Gębal Robert – administracja (stacjonarne II stopnia), 3. Kopaczewska Wiktoria – edytorstwo (stacjonarne I stopnia) 4. Kowieski Sebastian – socjologia (stacjonarne II stopnia) 5. Łukasiewicz Mateusz – ekonomia (stacjonarne II stopnia) 6. Milewski Szymon – prawo (stacjonarne jednolite magisterskie) 7. Szczepanek Jarosław – gospodarka przestrzenna (stacjonarne II stopnia) 8. Tomczak Klara – retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)