Organizatorzy zapraszają pracowników i studentów Wydziału Nauk Społecznych KUL do udziału w Konferencji z okazji 5-lecia ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, organizowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Konferencja odbędzie się 27 października 2017 r., rozpoczęcie o godz. 9.00, sala CTW – 408.
Organizatorzy proszą, aby chętni do udziału w tej konferencji przesłali najpóźniej do 20-go października 2017 r. wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres konferencjazgloszenia@mrpips.gov.pl.

 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ogłasza tego dnia godziny dziekańskie od 09.00 do 13.00 dla studentów kierunków Pedagogika i Pedagogika specjalna (I i II stopień) na udział w konferencji z okazji 5-lecia ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Program konferencji

Formularz rejestracyjny

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2017, godz. 13:31 - Maria Mazurek-Olszowa