Konferencja w ramach cyklu III Lubelskie Spotkania Antropologiczne: Rytuał w sieci znaczeń zorganizowana przez Katedrę Socjologii Kultury i Religii Instytutu Socjologii KUL.