Seminarium Doktorskie  prof. KUL dr hab. Kazimierza A. Kłosińskiego z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych odbędzie się 28 kwietnia 2012 roku (sobota) w sali C 436 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Lublin, Al. Racławickie 14).

 Program

10:00-10:20

Mgr Jolanta Sprysak - Przegląd sytuacji ekonomiczno-finansowej w strefie euro

10:20-10:35

Dyskusja

10:35-11:20

Mgr Elżbieta Ważna

11:20-11:40

Dyskusja

11:40-11:50

Przerwa

11:50-12:35

Mgr Agata Wancio - Oddziaływanie bezpośrednich inwestycji
zagranicznych na innowacyjność gospodarki Indii

12:35-12:55

Dyskusja

Autor: Tatiana Rozumowska-Gapeeva
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2016, godz. 09:41 - Agnieszka Pajdowska