Prowadzący: dr hab. Kazimierz Albin Kłosiński, prof. KUL

Prelegenci:

Mgr Mariusz Jęczmyk - Przemiany strukturalne w rozwoju gospodarczym Zagłębia Ruhry w drugiej połowie XX wieku

Mgr Antoni Chrzonstowski - R. Mundella koncepcja optymalnego obszaru walutowego

Autor: Tatiana Rozumowska-Gapeeva
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2016, godz. 09:29 - Agnieszka Pajdowska