Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

zaprasza na I Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu LOSY ŚWIATA

pt. UNIA EUROPEJSKA.

INTEGRACJA - KONKURENCYJNOŚĆ - ROZWÓJKomitet Naukowy Konferencji

Komitet Organizacyjny Konferencji

Miejsce:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Collegium Jana Pawła II, sala 1031

Termin:
28 maja 2007 r.
Program I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu LOSY ŚWIATA

 

UNIA EUROPEJSKA
INTEGRACJA – KONKURENCYJNOŚĆ – ROZWÓJ

 

Galeria zdjęć

Publikacja konferencyjna

 

 
Program I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu LOSY ŚWIATA

 

 

UNIA EUROPEJSKA
INTEGRACJA – KONKURENCYJNOŚĆ – ROZWÓJ

 

9.00 – 9.20 - Otwarcie konferencji

9.20 – 9.40 - Wykład Inauguracyjny - Prof. dr hab. Zbigniew Zaleski, Eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego

Sesja poranna

Przewodniczący - Prof. dr hab. Stanisław Miklaszewski

9.40 – 10.00 - Prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska - Strategia Lizbońska – sukces czy porażka? Determinanty konkurencyjności gospodarek krajów członkowskich UE

10.00 – 10.20 - Prof. dr hab. Kazimierz Kłosiński - Unia Europejska na tle krajów Triady

10.20 – 10.40 - Prof. dr hab. Stanisław Miklaszewski - Przyszłość Unii Europejskiej a interesy gospodarcze Polski

10.40 – 11.00 - Prof. dr hab. Stanisław Szukalski - Delokalizacja potencjału usług jako instrument wzrostu konkurencyjności gospodarki

11.00 – 11.30 – Przerwa

11.30 – 12.00 – Koncert W wykonaniu Uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie.

Sesja popołudniowa

Z doświadczeń integracyjnych Unii Europejskiej

- Przewodnicząca Prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska

12.00 – 12.10 - Dr Katarzyna Sołkowicz - Paradygmat zarządzania europejskiego – uwarunkowania, wyróżniki

12.10 – 12.20 - Dr Paweł Marzec - Wybrane problemy bezpieczeństwa ekonomicznego w Unii Europejskiej

12.20 – 12.30 - Dr Józef Osoba - Społeczna gospodarka rynkowa w Unii Europejski

12.30 – 12.40 - Dr Stanisław Miedziak - Wpływ Integracji z Unią Europejską na sytuację w polskim przemyśle

12.40 – 12.50 - Dr Ireneusz Jaźwiński - Koncepcja zrównoważonego rozwoju i jej miejsce w wybranych przejawach globalnej polityki społeczno-gospodarczej

12.50 – 13.00 - Mgr Marcin Czarnacki - Wzajemne stosunki Unia Europejska – Ameryka Południowa

13.00 – 13.10 - Mgr Piotr Rubaj - Szwedzkie doświadczenia z procesu adaptacji do Unii Europejskiej

13.10 – 13.20 - Mgr Tatiana Rozumowska-Gapeeva - Rosyjsko-europejski obrót towarowy w latach 1999-2005

13.20 – 13.30 - Mgr Andrzej Borowski - Walka z bezrobociem w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia

13.30 – 13.40 - Mgr Agnieszka Kociuba - Europejski System Banków Centralnych

13.40 – 13.50 - Mgr Tomasz Kwarciński - Moralny wymiar równości szans w świetle dokumentów Unii Europejskiej

13.50 – 14.50 - Przerwa obiadowa

Usługi oraz przedsiębiorczość w małej skali w Unii Europejskiej

Przewodniczący Prof. dr hab. Stanisław Szukalski

14.50 – 15.00 - Dr Dariusz Mongiało - Pozycja konkurencyjna krajów UE w światowym obrocie usługami

15.00 – 15.10 - Mgr Eliza Wilczyńska - Offshoring – znaczenie dla rynku europejskiego

15.10 – 15.20 - Mgr Dorota Marzec - Sektor non-profit w Unii Europejski

14.20 – 15.30 - Mgr Anna Surma - Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej

15.30 – 15.40 - Aneta Dolata, Paweł Troszczyński - Fundusze Strukturalne w UE w polskich MSP – doświadczenia i wyzwania

15.40 – 15.50 - Mgr Jolanta Sprysak - Wpływ Strategii Lizbońskiej na strategie biznesowe banków krajowych

15.50 – 16.00 - Mgr Aneta Fiuk - Usługi biznesowe w Unii Europejskiej

16.00 – 16.10 - Mgr Elżbieta Skąpska - Targi międzynarodowe w Unii europejskiej

16.10 – 16.20 – Mgr Robert Lisowski - Komunikacja lotnicza na Podkarpaciu

16.20 – 16.50 – Przerwa

16.50 – 17.30 – Dyskusja


Program_Konferencji.doc Program Konferencji (do pobrania)
Koszt uczestnictwa:
150 zł/osoba

obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, wyżywienie

Zgłoszenie uczestnictwa:
Uczestnictwo w konferencji należy zgłosić do 10 maja 2007 r.
Karta zgłoszenia Karta zgłoszenia (25.50 KB)

Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Ekonomii
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Zgłoszenie można również przesłać drogą elektroniczną na adres
mgr Doroty Marzec, e-mail: marzecd@op.pl

Lista zgłoszonych referatów

 

 

Autor: Tatiana Rozumowska-Gapeeva
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2016, godz. 10:00 - Agnieszka Pajdowska