Ostatnia, w tym roku akademickim, edycja warsztatów dla dzieci z niepełnosprawnością. Tym razem gośćmi w Muzeum Uniwersyteckim Historii KUL były dzieci słabosłyszące i niesłyszące. Zajęcia składały się z wykładu popularyzującego wiedzę z historii sztuki oraz części warsztatowej. Dzieci wykonały własne prace plastyczne inspirowane tematyką wykładu. Zajęcia przygotowali doktoranci i doktorzy Instytutu Historii Sztuki KUL w ramach cyklu "Bliżej historii sztuki".