IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

ROSJA - AMBICJE I MOŻLIWOŚCI W XXI WIEKU

Organizator

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Miejsce konferencji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Collegium Jana Pawła II, Lublin, Al. Racławickie 14, sala 1031 (X piętro)

 

Data Konferencji

SOBOTA, 29 MAJA 2010 ROKU

 

Komitet Naukowy

Dr hab. Kazimierz Albin Kłosiński, prof. KUL – przewodniczący
 Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych KUL

 Prof. dr hab. Paweł Bożyk
 Rektor Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie

 Prof. dr hab. Zyta Gilowska
 Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL

Prof. dr hab. Józef Misala
Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Handlowa 

 Dr hab. Stanisław M. Szukalski, prof. UŁ
 Instytut Ekonomii, Uniwersytet Łódzki

 Prof. dr hab. Stanisław Wilk
 Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 Dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL
 Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL

 Prof. dr hab. Katarzyna I. Żukrowska
 Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Szkoła Główna Handlowa

 

PROGRAM

 

8.15 – Msza Święta – przewodniczący Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Ks. Prof. dr hab. Marian Nowak (Kościół Akademicki KUL)


8:30-9:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW (C-1032)


9:30 OTWARCIE KONFERENCJI (C-1031)
Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk – Rektor KUL


10:00 SESJA I: POZYCJA GOSPODARKI ROSYJSKIEJ W ŚWIECIE


Przewodnicząca: Prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska


10:10 Dr hab. Kazimierz A. Kłosiński, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Profil cywilizacyjny Rosji w XXI wieku.

10:30 Dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) - Rozważania o gospodarce Rosji na przełomie XX i XXI wieku

10:50 Dr Renata Pęciak (AE Katowice) - Rosja jako emerging market – ocena potencjału gospodarki rosyjskiej na tle innych rynków wschodzących.

11:00 Mgr Marcin Czarnacki (Seminarium Doktorskie z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych KUL) - Znaczenie Rosji wśród państw grupy BRIC.

11:10 Mgr Piotr Rubaj (Seminarium Doktorskie z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych KUL) – Rosja i Chiny – podobieństwa i różnice w transformacjach ustrojowych w XX wieku – konsekwencje dla gospodarki światowej.

11:20 Mgr Tatiana Rozumowska-Gapeeva (Seminarium Doktorskie z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych KUL) – Rozwój technologiczny Rosji w XXI wieku.

11:30 Mgr Agata Wancio (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur) - Bezpośrednie inwestycje rosyjskich korporacji za granicą – tendencje i perspektywy.


11:40-12:00 Dyskusja
12:00-12:20 Przerwa na kawę


12:20 Sesja II: ROSJA – UNIA EUROPEJSKA – POLSKA


Przewodniczący: Prof. dr hab. Paweł Bożyk


12:20 Prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska (Szkoła Główna Handlowa) - Instytucjonalizacja stosunków Rosja-UE: możliwości, osiągnięcia, interesy.

12:40 Prof. dr hab. Józef Misala (Szkoła Główna Handlowa), Dr Elżbieta Siek (Politechnika Radomska) - Ilościowe i jakościowe mankamenty handlu między Polską i Rosją

13:00 Prof. dr hab. Paweł Bożyk (Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie) Scenariusze możliwego rozwoju stosunków Polski z Rosją do 2020 roku.

13:20 Dr Józef Osoba (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie) - Rosyjsko - niemieckie konsorcjum Nordstream a dywersyfikacja dostaw gazu do państw UE.

13:30-14:00 Dyskusja
14:00-15:00 Przerwa na obiad 

15:00 Sesja III: ROZWÓJ SEKTORA USŁUGOWEGO, BANKOWEGO ORAZ KAPITAŁOWEGO W ROSJI

Przewodniczący: Dr hab. Stanisław Szukalski, prof. UŁ

 

15:00 Dr hab. Stanisław Szukalski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki) - Sektor usług w strukturze gospodarki rosyjskiej - stan i perspektywy rozwoju.

15:20 Dr hab. Eugeniusz Gostomski, prof. UG (Uniwersytet Gdański) - System bankowy w Rosji.

15:40 Mgr Jolanta Sprysak (Seminarium Doktorskie z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych KUL) – Bankowość centralna w Rosji - historia i współczesne tendencje rozwojowe.

15:50 Dr Dorota Anna Mikulska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Rosyjski rynek kapitałowy w XXI wieku


16:00-16:20 Dyskusja


16:20 SESJA IV: POLITYKA ROSJI W XXI WIEKU


Przewodnicząca: Prof. Anna Visvizi

 

16:20 Prof. Anna Visvizi (The American College of Greece, Deree College School of Business Administration) - Pozycja Rosji w stosunkach międzynarodowych: ambicje i możliwości w XXI wieku

16:40 Dr Tomasz Kapuśniak (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej) - Zmiany wewnętrzne w Rosji w dobie Władimira Putina. 

16:50 Dr Joanna Kwiecień-Rosińska (Szkoła Główna Handlowa) – Rosja a rozwój międzynarodowych systemów nawigacji satelitarnej – GLONASS

17:00 Dr Jadwiga Stachura (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku) - Znaczenie Rosji w polityce zagranicznej USA za prezydentury Baracka Obamy

17:10-17:40 DyskusjaTematyka Konferencji będzie koncentrować się wokół następujących zagadnień:

1. Cywilizacyjne oraz geopolityczne uwarunkowania rosyjskich ambicji

2. Aktualny potencjał społeczno-gospodarczy Rosji

 

Kalendarium:
30.01.10 - nadsyłanie  tematów (na adres email: rozumowskat (at) kul.pl)
15.02.10 – nadsyłanie referatów (na adres email: rozumowskat (at) kul.pl)
15 04.10 – uregulowanie opłaty konferencyjnej i nadsyłanie kart zgłoszeniowych
15.05.10 – wysyłanie zaproszeń wraz z programem konferencji

 

Informacje organizacyjne
Referaty, które uzyskają pozytywną recenzję naukową zostaną opublikowane w wydawnictwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Dla osób zainteresowanych organizatorzy dokonają rezerwacji noclegów w hotelach.

 

INFORMACJA DLA AUTORÓW REFERATÓW
- Objętość referatu nie może przekroczyć 22 strony maszynopisu, w tym bibliografii, streszczenia
(w języku polskim oraz angielskim lub rosyjskim) oraz słów kluczowych.
- Czcionka tekstu podstawowego Тimes New Roman 12, przepisów - Тimes New Roman 10, interlinia 1,5.

- Wykresy oraz rysunki powinny być sporządzone w kolorze czarno-białym. 
- Przyjmowany tylko elektroniczny wariant w formacie Rich Text Format (.rtf).
- Teksty nadesłanych referatów nie mogą być wcześniej nigdzie opublikowane ani być w tym samym czasie złożone w redakcjach innych wydawnictw.
- Referaty, które uzyskają pozytywną recenzję naukową zostaną opublikowane w formie książkowej
w Wydawnictwie Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II.

 

Koszt uczestnictwa
300 zł/osoba - obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, wyżywienie

 

Konto Konferencji

PEKAO S.A. III oddział Lublin 59 1240 2382 1111 0000 3926 2147 z dopiskiem

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa

ROSJA - AMBICJE I MOŻLIWOŚCI W XXI WIEKU

 

Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:

rozumowskat (at) kul.pl

 

Adres Konferencji

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Instytut Ekonomii i Zarządzania
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

 

Kontakt

mgr Tatiana Rozumowska-Gapeeva - sekretarz

tel. 0-81 445 34 16

rozumowskat (at) kul.pl

 

Pliki do pobrania:

Karta tematu_pl.rtf

KARTA_ZGŁOSZENIA_pl.rtf

Streszczenia.pdf

Program.pdf

 

Autor: Tatiana Rozumowska-Gapeeva
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2016, godz. 09:58 - Agnieszka Pajdowska