3 edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z zakresu bankowości, pieniądza i finansów.

Publikacje wraz z załącznikami należy przesłać w terminie do dnia 21 stycznia 2019 r. na adres:

 

Departament Edukacji i Wydawnictw
Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z zakresu bankowości, pieniądza i finansów.

 

Szczegóły, w tym Regulamin Konkursu i załączniki, dostępne na stronie: www.nbp.pl/konkursy/

 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/2018/nagroda/index.html

 

 

Autor: Dorota Maj
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2018, godz. 16:23 - Dorota Maj