Dr hab. Kazimierz A. Kłosiński, prof. KUL wygłosił referat pt. Elementy systemu międzynarodowych regulacji światowego rynku finansowego podczas XXII Tygodnia Ekonomicznego "STREFA EURO - CO DALEJ?", organizowanego przez Koło Naukowe Studentów Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 26 - 31 marca 2012).

Autor: Tatiana Rozumowska-Gapeeva
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2016, godz. 09:41 - Agnieszka Pajdowska