Sejm w trybie ekspresowym uchwalił, a kancelaria Senatu przygotowała druk nr 1106 "USTAWA z dnia

4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Ustawa o Szkolnictwie Wyższym w wersji rządowej została przegłosowana przez posłów PO oraz PSL.

Ministerstwo NiSzW nie uwzględniło propozycji zmian dotyczących tej ustawy, przygotowanych przez

OZ „Solidarność”, Związki Zawodowe oraz niezależne środowiska akademickie.

KSN „Solidarność” planuje wysłać do Senatorów Apel, który opisuje zagrożenia płynące z przyjęcia rządowej wersji ustawy.

Autor: Dorota Mazurek
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2011, godz. 10:51 - Dorota Mazurek