Uczestnik Seminarium Doktorskiego z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Marcin Czarnacki obronił pracę doktorską pt. Mocarstwo regionalne w procesie integracji gospodarczej na przykładzie Brazylii w procesie tworzenia Strefy Wolnego Handlu Ameryk (Free Trade Area of the Americas) w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w dniu 4 stycznia 2012 roku.

promotor dr hab. K. A. Kłosiński, prof. KUL

recenzenci:
prof. dr hab. Barbara Liberska, INE PAN
dr hab. Kazimierz Starzyk, prof. SGH

 

GRATULACJE!!!

Autor: Tatiana Rozumowska-Gapeeva
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2016, godz. 09:40 - Agnieszka Pajdowska