Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność”,  w piśmie 12/KU/18 z dnia 15.03.2018r. (...) wnosiła o wypracowanie w naszym Uniwersytecie uregulowania w sprawie kosztów uzyskania przychodu pracowników wykonujących prace twórcze.

Do pisma został dołączony wzór rozwiązania przyjętego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu,.

W tej samej kwestii, 25 stycznia 2018 roku, do wiadomości Władz KUL przekazaliśmy treść stanowiska, które jest rozwiązaniem przyjętym na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Na posiedzeniu Senatu KUL w dniu 22 marca 2018 roku, senatorom przekazano pismo, z którego wynika, że Władze KUL dołożą starań, aby w interesie pracowników wypracować stanowisko w tej kwestii zgodne z aktualną wykładnią prawa podatkowego.

 

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” KUL, w trosce o zrekompensowanie spadków wynagrodzeń pracowników wnioskuje o wyjaśnienie sytuacji i podanie stanowiska Władz KUL (upublicznienie w odpowiednim zakresie).

 

Z wyrazami szacunku

                                   w imieniu zarządu OZ NSZZ „Solidarność” KUL

 

                                                dr Andrzej Januszewski

                                                    /przewodniczący/

Autor: Dorota Marzec
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2018, godz. 13:16 - Dorota Marzec